Dụng cụ kẹp ống khoan bằng tay

Công Ty TNHH Hải Đông cung cấp các dụng cụ kẹp ống khoan bằng tay

Slips (API-7K 6th Edition)

  • DP,DC & Casting
  • Safety Flex Handles
    Dụng cụ kẹp ống khoan bằng tay

Elevators

Dụng cụ kẹp ống khoan bằng tay

Tongs

  • Tubing, DP & Casting

Dụng cụ kẹp ống khoan bằng tay

Elevator Links

Dụng cụ kẹp ống khoan bằng tay

 

 

Safety clamps

  • Type T,C and AMP

Dụng cụ kẹp ống khoan bằng tay

Master Bushings & Bowls (API-7K 6th Edition)

Stabbing Guides

Dụng cụ kẹp ống khoan bằng tay

Casing Scrapers

Dụng cụ kẹp ống khoan bằng tay