Dụng cụ Thủy lực kẹp ống khoan

Công Ty TNHH Hải Đông cung câp các dụng cụ, thiết bị thuỷ lực dùng cho việc kẹp giữ ống khoan.

Rotating Mousehole Tools

  • Hydraulic & Pneumatic

Dụng cụ Thủy lực kẹp ống khoan

Backsavers

  • Hydraulic & Pneumatic

Dụng cụ Thủy lực kẹp ống khoan

Pipe Spinners

Dụng cụ Thủy lực kẹp ống khoan

Power Slips (API-7K 6th Edition)

  • Hydraulic
  • 350 Ton – 1250 Ton

Dụng cụ Thủy lực kẹp ống khoan

Power Elevators

  • Hydraulic & Pneumatic
  • 150 Ton – 1250 Ton

Dụng cụ Thủy lực kẹp ống khoan

Elevator/Spiders (API-7K 6th Edition)

  • Varco Style – 4 Slip Segment. 350 Ton – 500 Ton
  • BJ Style – 3 Slip Segment. 250 Ton – 1000 Ton

Dụng cụ Thủy lực kẹp ống khoan

Kelly Spinner

Dụng cụ Thủy lực kẹp ống khoan