Rô bốt kẹp ống khoan Roughneck

Công Ty TNHH Hải Đông cung cấp các loại rô bốt kẹp ống khoan Roughneck.

FH-70

 • Max Make-up: 50,000 ft. lbs.
 • Max Break-Out: 70,000 ft. lbs.

Rô bốt kẹp ống khoan Roughneck

FH-80

 • Max Make-Up: 65,000 ft. lbs.
 • Max Break-Out: 80,000 ft. lbs.

Rô bốt kẹp ống khoan Roughneck

WR-80

 • Max Make-Up: 60,000 ft. lbs.
 • Max Break-Out: 80,000 ft. lbs.
 • Bit Breaker Option

Rô bốt kẹp ống khoan Roughneck

FH-100

 • Max Make-Up: 80,000 ft. lbs.
 • Max Break-Out: 100,000 ft. lbs

Rô bốt kẹp ống khoan Roughneck

WR-120

 • Max Make-Up: 100,000 ft. lbs.
 • Max Break-Out: 120,000 ft. lbs
 • Bit Breaker Option

Rô bốt kẹp ống khoan Roughneck