Hệ thống P-QUIP

Công Ty TNHH Hải Đông cung cấp hệ thống P-QUIP của hãng FORUM (là giải pháp cho phép người thợ vận hành có thể khoan chu trình lâu hơn).

Hydraulic Retention Systems

  • Rod Systems (Kwik-Rod)

Hệ thống P-QUIP

  • Liner Retention System (Kwik-Clamp)

Hệ thống P-QUIP

  • Valve Cover Systems (Kwik-Cover)

Hệ thống P-QUIP

  • Strainer Cross Covers (Kwik-Clean)

Hệ thống P-QUIP

  • HD Seat Puller (Kwik-Pull)
  • Automatic Hydraulic Mud Bucket
  •  Washpipe System (Kwik-Cartridge)

Hệ thống P-QUIP