Vòng bi, bạc đạn, xích, puly cho các thiết bị khoan

Công Ty TNHH Hải Đông cung cấp các vòng bi, bạc đạn, xích, puly cho các thiết bị khoan

Mud Pumps

Draw Works

Overhead

  • Crown
  • Traveling Block & Hook
  • Swivel & Top Drives

Rotary Tables