Spreader Torcup

Thông Tin Sản Phẩm

Spreader Torcup

Spreader Torcup

Tính năng Spreader

Khả năng tách và khép lại cao- độ dao động từ 0.9 – 10 mm.

Lực ép lớn: lên đến gần 5 tấn.

Dễ dàng sử dụng cho từng loại công việc cụ thể.

Có 2 dạng sử dụng bằng tay hoặc sử dụng bằng bơm thủy lực.

 

abc