Mắt nối

Mai nối/ măt nối xích

zhongheKenterShackle-22333655457

Chuyên sử dụng để kết nối các phụ kiện trong bộ xích lại với nhau:

  • Ma ní-xích
  • Ma ní xoay/củ xoay – xích
  • Xích – xích
  • ….

Thông số kỹ thuật, kích thước

mai nối ẽ

Kích thước d có giá trị 12.5 đến 162 mm.

Được lắp đặt theo tiêu chuẩn của thế giới hoặc theo yêu cầu thiết kế của khách hàng

Lien he

btn-hotline-2