Đầu dò khói Ion hoá 800I

Tyco vẫn cung cấp loại đầu dò khói Ion hoá 800I cho các quy cách kỹ thuật cũ. Đầu dò […]