Đầu dò nhiệt 850H và 830H

Phạm vi rộng của loại đầu dò nhiệt này có thể hoạt động với chế độ nhiệt độ cố định […]