Đầu dò đa cảm biến Nhiệt- Quang 850PH và 830PH

Với khả năng có thể dò được phạm vi đám cháy từ dạng âm ỷ hay bùng phát, đầu dò […]