(English) Air Chipper ACH-16

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh (Mỹ).