Xi lanh nhôm

Xi lanh Nhôm  có công suất nâng từ 20 đến 100 tấn và chiều độ nâng 50, 100 và 150 mm. Các xi […]