BƠM THỬ ÁP BẰNG TAY TP50E

CÔNG DỤNG Bơm thử áp bằng tay TP50E kiểm tra tình trạng nước rỉ dưới áp lực, khi nối ống, [...]