Thắt chặt mối quan hệ hợp tác Calgaz – Hải Đông

Chuyến thăm và công tác của Ms. Eileen Wang Giám đốc đại diện Calgaz khu vực Châu Á Thái – […]