Cáp vải bản tròn hai đầu mắt

Cáp vải bản tròn hai đầu mắt – Round sling eye to eye       Được sử dụng trong […]