(English) Portable magnetic base drilling machine CLA-2720

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh (Mỹ).