Cờ lê thủy lực

Cờ lê Thủy lực dòng TU Cờ lê thủy lực sử dụng trục dẫn động tự cân bằng giúp mở rộng hành trành xi lanh Khớp nối dây thủy lực xoay 360 độ dùng trong nhiều khu vực khác nhau. Cờ lê thủy lực có nhiều loại tay chặn giúp hoạt động hiệu quả. Cờ lê […]