Cùm nối ống giàn giáo

Cùm nối ống giàn giáo  CÙM NỐI ỐNG BS1139/EN74 – JIS dùng trong lắp dựng giàn giáo, thích hợp dùng […]