Đồng hồ đo lưu lượng khí CO2

Đồng hồ đo lưu lượng khí CO2 220V, Model 194CR-25L-220V, Hãng sản xuất: Gentec/Trung Quốc. Bộ điều áp khí CO2: […]