BỘ DỤNG CHỐNG CHÁY NỔ

BỘ DỤNG CỤ CHỐNG CHÁY NỔ Hãng sản xuất: Ega Master  (EU) – Vật liệu: Copper Beryllium Alloy (Cu-Be) hoặc Aluminium Bronze alloy (Al-Bron)   […]