Đầu báo khói quang dạng tia FIRE-RAY 2000

Đầu báo khói FIRE-RAY 2000 là dạng đầu báo khói tia hồng ngoại chủ động. Hệ thống bao gồm ba […]