Máy phát điện Mitsubishi

Máy phát điện Mitsubishi với   –  đầu phát Faraday từ 600 – 2.000 KVA   –  động cơ Mitsubishi […]