Gioăng PTFE (Teflon) Gasket chịu nhiệt

Gioăng PTFE (Teflon) Gasket chịu nhiệt Thông số kĩ thuật: Gioăng PTFE (Teflon) Gasket chịu nhiệt Nhiệt độ hoạt động: 230°C […]