Dầu mỡ JetLube Run-N-Seal

Mô tả Dầu mỡ JetLube RUN-N-SEAL có chứa một lượng lớn các chất rắn tăng cường bởi một nồng độ […]

Mỡ bôi ren ống Jet Lube API Modified

              Mô tả Mỡ bôi ren ống Jet Lube API Modified SỬA ĐỔI sẽ […]

JET- LUBE WRL

Dầu mỡ JET- LUBE WRL  Miêu tả: JET LUBE WRL Dây gồm nhiều bộ phận chuyển động mà cần bôi trơn. Mỗi […]

JET- LUBE OG-H

  Miêu tả JET- LUBE OG-H là một sản phẩm NLGI Lớp 3 thích hợp cho sử dụng cả trong […]

JET- LUBE MP-50

  Miêu tả JET- LUBE MP-50 Chứa MoS 2 là hóa học ổn định và bị tấn công bởi những […]

JET- LUBE GEAR GUARD

  Miêu tả JET- LUBE GEAR GUARD đảm bảo một lớp phủ mịn màng, lâu dài, tiết kiệm và hiệu […]