Khớp nối PURGE PLUG

CÔNG TY TNHH HẢI ĐÔNG CHUYÊN CUNG CHẤP SẢN PHẨM THIẾT BỊ KHỚP NỐI NHANH, KHỚP NỐI XOAY, KHỚP NỐI […]

Khớp nối nhanh loại xoay

CÔNG TY TNHH HẢI ĐÔNG CHUYÊN CUNG CHẤP SẢN PHẨM THIẾT BỊ KHỚP NỐI NHANH, KHỚP NỐI XOAY, KHỚP NỐI […]

Khớp nối xoay ROTARY PLUG

CÔNG TY TNHH HẢI ĐÔNG CHUYÊN CUNG CHẤP SẢN PHẨM THIẾT BỊ KHỚP NỐI NHANH, kHỚP NỐI XOAY, KHỚP NỐI […]

https://easternsea.com.vn/khop-noi-nhanh-nitto/%ef%83%98model-socket-sf-khop-noi-dau-cai-ren-trong/

https://easternsea.com.vn/khop-noi-nhanh-nitto/model-socket-sm-khop-noi-dau-cai-ren-ngoai/

https://easternsea.com.vn/khop-noi-nhanh-nitto/model-plug-ph-khop-noi-dau-duc-duoi-chuot/

(English) Socket SH type (Hose barb)

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh (Mỹ).