(English) Pneumatic Hand Drill AIR DRILL ADR-100

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh (Mỹ).

(English) Pneumatic Hand Drill AIR DRILL ADR-65

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh (Mỹ).