(English) Pneumatic Die Grinder AIR SONIC AL-55

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh (Mỹ).