(English) Pneumatic Grinder MYTON MLG-25 (Depressed center wheel 58 mm)

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh (Mỹ).