Máy phát điện Volvo

Máy phát điện Volvo với – Động cơ Volvo – Đầu phát Faraday từ 85 – 2.000 KVA – bảo […]