Máy uốn ống với trục gá

Máy uốn ống với trục gá Áp dụng cho uốn bán kính ≤ 2xD. Model: 4800, 5000, 7000, 9000