Máy uốn ống với trục không gá

Máy uốn ống với trục không gá Model: KBV, 3000, 6000