Hệ thống báo cháy địa chỉ tương tự

Tủ báo cháy MINERVA® MX T2000 với 2 loop cơ bản và có thể mở rộng lên 8 loop sử […]