Chuông báo 6” & 8” chạy bằng mô tơ

Đặc tính Nhãn hiệu CE Chuông 6” bell với dòng tiêu thụ thấp (chỉ 11mA) Chi phí thấp Cường độ […]