BÚA ĐỤC GỈ KHÍ NÉN CH-16

Thông tin sản phẩm Công Ty TNHH Hải Đông chuyên cung cấp sản phẩm búa đục gỉ khí nén CH-16 […]

(English) Portable semi-automatic drilling machine WA-3500

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh (Mỹ).

(English) Portable magnetic base drilling machine QA-4000

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh (Mỹ).

(English) Portable double-acting hydraulic puncher HS06-1322

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh (Mỹ).

(English) Portable single-acting hydraulic puncher HA07-1624

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh (Mỹ).

(English) Portable single-acting hydraulic puncher HA06-1322

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh (Mỹ).