Thiết bị đo lưu lượng nước thải kênh hở PCM4

THÔNG TIN SẢN PHẨM  Thiết bị đo lưu lượng nước thải kênh hở PCM4 Nguồn điện: 100-240V AC, 50/60Hz hoặc […]